Održana obuka „Motiviši se“ u Kancelariji za mlade u Nišu

Održana obuka „Motiviši se“ u Kancelariji za mlade u Nišu

Pronalaženje posla je u današnje vreme nezamislivo bez umeća pisanja motivacionog pisma. Da bismo ovom veštinom, kao i svim drugim umećima, ovladali, neophodno je da budemo spremni da neprestano učimo.

Polazeći od prethodno rečenog i imajući u vidu potrebu mladih da veštinu pisanja motivacionog pisma unaprede, u prostorijama Kancelarije za mlade grada Niša realizovana je obuka pod nazivom „Motiviši se“ . U obuci je učestvovalo 13 devojaka i mladića iz Niša i okoline.

Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dela. U okviru teorijskog dela, mladi su bili u prilici da se upoznaju sa elementima motivacionog pisma, ali i najčešćim greškama koje se javljaju prilikom pisanja istog.

Praktični segment obuke je zahtevao od mladih učesnika i učesnica da se osvrnu na svoju karijeru, razmotre naredne korake u razvoju iste, te da uz podršku predavača napišu motivaciono pismo, primenjujući saznanja do kojih su došli tokom teorijskog dela obuke.