Najava konferencije „Biram da se pokrenem“

Konferencija "Biram da se pokrenem"

Konferencija “Biram da se pokrenem” – Novi pristupi, novi izazovi, održava se 1. novembra u Madlenianumu, u Zemunu, sa početkom u 11 časova. Cilj konferencije je diskusija o inovativnim pristupima i novim izazovima na putu unapređenja zapošljavanja i zapošljivosti mladih u Srbiji, u okviru Nacionalnog dijaloga za zapošljavanje mladih.

Skup predstavlja nastavak i unapređenje uspešnih lokalnih dijaloga o zapošljavanju mladih i priliku da se prodiskutuju i unaprede postojeći modeli i mere za unapređenje zapošljavanja mladih.

Program sadrži predstavljanje iskustava u primeni modela unapređenja zapošljavanja i zapošljivosti mladih kao što su: podsticaj preduzetništvu i (samo)zapošljavanju kroz habove, zadruge, socijalna preduzeća, obuke za poznatog poslodavca i tržište rada, partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora, inovativne modele, kao i lokalno i regionalno akciono planiranje zapošljavanja.

Teme će biti predstavljene kako iz ugla profesionalaca i praktičara, tako i iz ugla i iskustava mladih koji su bili korisnici ovih mera i modela.

Ovi modeli predstavljaju praktičan odgovor na izazove u zapošljavanju i osnaživanju mladih, a dijalog će poslužiti kao platforma za razmenu iskustava i unapređenje modela.

Nacionalni dijalog za zapošljavanje mladih je pokrenut u okviru projekta nemačke razvojne saradnje “Podsticanje zapošljavanja mladih” koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta. Podršku u dijalogu pružaju Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo privrede i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u okviru švajcarskog programa “Znanjem do posla”.

Preliminarnu agendu možete preuzeti ovde: Biram da se pokrenem_Agenda

Za učešće na konferenciji možete se registrovati na ovom linku: https://form.jotformeu.com/yepmj/konferencija_0111